چاق شدن


0

آیا ژن افراد بر چاقی اثر دارد ؟

چرا چیزی هم نمی خورم چاق می شوم ؟ چرا با رژیم غذایی مناسب اضافه وزن دارم ؟ علت چاقی چیست و آیا ژن افراد بر چاقی اثر دارد ؟ این ها سوالاتی می باشد که افراد دارای اضافه وزن می پرسند در این جا پاسخ آن را از دیدگاه محققان بیان می کنیم .

1 6 7 8 9 10