بیماری های چشم


0

عمل لازک چشم

لازک یک نوع جراحی چشم متداول است که برای اصلاح دید در افراد نزدیک بین و دوربین و افراد مبتلا…

0

درمان کردن کور رنگی

درمان کوررنگی کوررنگی مادرزادی درمانی ندارد. اما برخی از انواع غیرمادرزادی کوررنگی را بسته به دلیل بروز آنها می توان…

1 23 24 25 26