سرطان


0

اثرات ایمنی درمان بر سرطان ریه

مطالعات زیادی روی درمان سرطان ها و از جمله سرطان ریه انجام شده است و پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که ایمنی درمانی اثرات مثبت بیشتری نسبت به شیمی درمانی در سرطان ریه دارد همراه ما باشید با اثرات ایمنی درمان بر سرطان ریه .

0

خانم ها مراقب این نشانه های سرطان زا در خودتان باشید(۲)

با توجه به جنسیت زن و مرد و تغییر داشتن بعضی اندام ها و اعضای بدن در زنان نسبت به مردان یک سری بیماری ها مانند سرطان در زن و مرد فرق دارد و گاهی برخی مختص زنان و برخی مختص زنان می باشد در قسمت اول به برخی نشانه های سرطان در زنان پرداختیم در این مطلب به ادامه ، مطلب خانم ها مراقب این نشانه های سرطان زا در خودتان باشید(۲) می پردازیم .

0

آنچه درباره سرطان راست روده نمیدانید

یکی دیگر از سرطان های دستگاه گوارش ، سرطان راست روده می باشد که در این جا تحقیقاتی که در مورد این سرطان و تشخیص آن انجام شده آشنا می کنیم بخوانید در ادامه آنچه درباره سرطان راست روده نمیدانید .

0

درمان سرطان روده با ویتامین A

مطالعات و تحقیقات زیادی محققان برای راهی برای مقابله با سرطان روده انجام داده اند که در این جا به آشنایی بیشتر شما با درمان سرطان روده با ویتامین A می پردازیم .

1 23 24 25 26 27 32