بیماری های خونی


هموفیلی چیست؟

انعقاد خون چگونه انجام می شود؟ انعقاد خون در اثر تعادل فیزیولوژیک میان فاکتورهای (عوامل) پیش انعقادی و فاکتورهای ضد…

کاهش قند خون

کاهش قند خون یا هیپو گلیسمی چیست ؟ هیپوگلیسمی که قند خون پایین نیز نامیده می شود زمانی روی می…

1 26 27 28