جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتچاقی باعث کند شدن روند فکر کردن می شود

1

 

  • به گفته محققان دانش آموزانی که اضافه وزن دارند در مواجهه با سوالات اساسی شناختی، آهسته تر از بقیه به سوالات پاسخ می دهند و این نشانه ای از روند کند تر فکر کردن در این افراد است.

 

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند بررسی های صورت گرفته بر روی کودکان چاق نشان داده است که این کودکان نسبت به همسلان خود به زمان بیشتری برای تفکر و درک مسایل درسی نیاز دارند.

این مطالعه نشان می دهد بین چربی های بدن و توانایی کودکان و نوجوانان برای حل مشکلات ارتباط وجود دارد.

به گفته محققان دانش آموزانی که اضافه وزن دارند در مواجهه با سوالات اساسی شناختی، آهسته تر از بقیه به سوالات پاسخ می دهند و این نشانه ای از روند کند تر فکر کردن در این افراد است.

در این تحقیقات ، محققان واکنش ها و فعالیت مغزی ۷۴ دختر و پسر بین هفت و نه ساله را که نیمی از آنها شاخص توده بدن (BMI) بالایی داشتند، مورد بررسی قرار دادند .

برای این کودکان ردیف هایی از فلش (پیکان) بر روی صفحه نمایش نشان داده شد و از آنها درخواست شد به هنگام شناسایی مسیر یکی از پیکان های وسط دکمه ای را فشار دهند. در آزمایش دوم همین آزمون با درخواست های پیچیده تر از آنها گرفته شد.

نتایج نشان داد زمان واکنش کودکان چاق در آزمایش نخست ۸ درصد ودر آزمایش دوم ۱۵ درصد بیشتر از بقیه بود.

این کودکان همچنین بیشتر از دیگران به آزمون ها پاسخ اشتباه دادند و به علت اشتباه در پاسخ به سوالات، وقت بیشتری برای پاسخ به سوال بعدی نیاز داشتند.

داده های حاصل از بررسی فعالیت مغزی این افراد نشان می دهد پردازش شناختی توسعه نیافته در قشر پی اف سی ( PFC ) مغز که مسوول تفکر منطقی است و قشر آی سی سی ( ACC ) که مسوول یادگیری از اشتباهات است، سبب می شود این افراد به زمان بیشتری برای تفکر نیاز داشته باشند.

این یافته جدید در نشریه Cerebral Cortex به چاپ رسیده است.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید