جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکیندرباره هورمون های دستگاه گوارش بیشتر بدانیم

 

 

  • ماده P: يك پپتيد ۱۱ اسيد آمينه است كه روي فعاليت حركتي عضله صاف اثر دارد و توسط اتروپين نيز مهار     نمي شود  . ماده ي P  اولين نورو پپتيد ي  بود كه در مغر و روده مشاهده شد . ماده P  عضوي از خانواده ي مرتبط به پپتيد ( نورو كينين Aو B ) كه تاكي كينين ناميده مي شود ، هستند.

هورمون های دستگاه گوارش – پیام رسان های شیمیایی هستند  که باعث تحریک و یا مهار کارکرد دستگاه گوارش میشود. اندام ها و ساختارهای دستگاه گوارش در تولید و انتشار هورمون های گوارشی در پاسخ به تغییرات شیمیایی و فیزیولوژیک کبا خوردن غذا و عبور آن از طریق دستگاه گوارش انجام میگیرد

اين نوع هورمون ها پلي پپتيد هايي هستند كه بوسيله ي سلول هاي اندوكرين معده روده ي باريك وبزرگ ساخته      مي شود . اين هورمون ها باعث هضم وجذب پروتئين ها ،كربو هيدرات ها وليپيد ها از روده ي باريك مي شود .

بلع غذا باعث آزاد سازي هورمون هاي پانكراس از معده مي شود . به اين صورت كه بلع كربو هيدرات ها باعث   ترشح  GIP ( پلي پپتيد بازدارنده ي معده ) ،انتروگلوكاگون مي شود. در حلي كه بلع اسيد چرب باعث ترشح CCK

( كوله سيستوكنين ) نوروتانسين وموتيلين مي شود .

بطور كلي سه نوع هورمون گوارشي وجود دارد : گاسترين ، كوله سيستوكنين – پانكروزوئمين وسكرتين

گاسترين

محل: معده ودوازده

انواع :

۱-   گاسترين I  : داراي ۱۷ اسيد امينه

۲-   گاسترين II: داراي ۱۷ اسيد امينه ريشه ۱۲ داراي اتصال سولفاته به OH  تيروزين

۳-   ميني گاسترين : داراي ۱۷-۴ اسيد آمينه ووزن ۱۷۰۰

۴-   گاسترين كوچك :داراي ۱۷ اسيد آمينه  گاسترين طبيعي بدن

۵-   گاسترين بزرگ :وزن ۱۰۰۰۰

مشخصه ساختاري :توالي LYS-LYS در جايگاه ۱۸ .۱۹ ( محل شكاف پيش ساز )

عمل  : ۱- ترشح  اسيد معده    ۲- ترشح پپسين معده

نكته ۱ : كوچكترين گاسترين كه قادر به پاسخ بيولوزيك است يك تترا پپتيد است

                             Trp- Met- Asp- Phe

نكته۲: C  ترمينال پنتا پپتيد در گاسترين با CCK  يكسان است

ماده P: يك پپتيد ۱۱ اسيد آمينه است كه روي فعاليت حركتي عضله صاف اثر دارد و توسط اتروپين نيز مهار     نمي شود  . ماده ي P  اولين نورو پپتيد ي  بود كه در مغر و روده مشاهده شد . ماده P  عضوي از خانواده ي مرتبط به پپتيد ( نورو كينين Aو B ) كه تاكي كينين ناميده مي شود ، هستند.

بمبزين :

خانواده ي پپتيد هاي شبه بمبزين ( BLI) در معده ودوازدهه وجود دارد . ساختاري تترا دكا پپتيد ي   دارد عملكرد ان عبارتست از :

۱-تحريك ورهاسازي گاسترين CCK واسيد معده

۲-انقباض كيسه ي صفرا

۳- افزايش فشر خون

۴-انقباض ماهيچه ي صاف

۵-كاهش دفع كليوي ادرار

نوروتانسين :

محل: روده ومغز

عمل:

۱-   اثرات وازوديلاتوري

۲-   اثرات گوارشي : انقباض ايلئوم  و فاندوس  انبساط دوازدهه و افزايش ترشح گوارشي

۳-   اثرات پانكراتيك : افزايش ترشح انسولين وگلوكاگن

۴-   اثرات نورو اندو كرين : هيپوترميا افزايش ترشح ACTH، LH ،FSH ،GH و پرولاكتين

اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)