جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتبد اخلاقی و بد رفتاری با سالمندان

1

 

  • افرادی که در معرض بد رفتاری قرار می گیرند غالباً توانایی درخواست کمک ندارند، از این رو بهترین افراد برای تشخیص و پاسخ به یک رخداد بدرفتاری، دوستان، خانواده همسایه ها با پزشکان آنها هستند.

منظور از بد رفتاری با فرد سلامند رفتاری است که سبب تهدید سلامت یا امنیت اوشود. با اینکه ممکن است. بد رفتاری توسط یکی از اعضای خانواده یا پرستار سالمند صورت گیرد. اما امکان دارد از طرف خود بیمار نیز رخ دهد.

بد رفتاری با سالمند عبارت است ازانجام یا عدم انجام یک عمل که منجر به آسیب جسمی ،روان شناختی،اجتماعی ویا مالی سالمند شده ومنجر به کاهش کیفیت زندگی سالمند می شود که پدیده بد رفتاری با سالمند پدیده‌ای جدید در دوران سالمندی است که مورد بدرفتاری‌های خانواده قرار می‌گیرند درجوامع امروز به یک مشکل عمده بهداشت عمومی تبدیل شده ومیزان بروز آن رو به افزایش بوده و نیازمند شناخت دلائل وبرنامه ریزی در خصوص پیشگیری وکاهش آن می باشد.

انجمن پزشکی امریکا تخمین میزند که در ایالات متحده از بین افراد مسن بیش از هشت میلیون نفر مورد بدرفتاری قرار میگیرند.

بد رفتاری با فرد سالمند ممکن است منجر به افسردگی، شکستگی استخوان ، زخمی شدن کبودی و مرگ شود.

افرادی که در معرض بد رفتاری قرار می گیرند غالباً توانایی درخواست کمک ندارند، از این رو بهترین افراد برای تشخیص و پاسخ به یک رخداد بدرفتاری، دوستان، خانواده همسایه ها با پزشکان آنها هستند.

انواع بد رفتاری با فرد سالمند:

– بد رفتاری جسمانی مانند، ایجاد درد یا صدمه

– بد رفتاری احساسی مانند فریاد زدن یا تهدید کلامی

– اهمال فرد مراقبت کننده

اجتناب و کم کاری فرد مراقبت کننده در رفع نیازهای اساسی مانند، تغذیه، پوشش فرد مسن و مراقبت پزشکی از فرد سالمند

– اهمال فرد سالمند نسبت به خود

– سوء استفاده مالی مانند استفاده نادرست و بدون اجازه از دارایی های فرد سالمند

– فرد سالمندی که :

o مبتلا به مشکلات حافظه است مانند: زوال عقل

o ناتوانی جسمی دارد

o افسرده است، تنهاست یا رفاه اجتماعی ندارد

o اعتیاد به الکل یا سایر مواد مخدر دارد

o پرخاشگری کلامی یا بدنی با فرد مراقبت کننده دارد

– فرد مراقبت کننده ای که:

o سابقه اعتیاد یا بد رفتاری های دیگر دارد.

o احساس زیر بار منت بودن یا انزجار دارد.

o برای تهیه محل زندگی، مخارج یا سایر نیازهایش به فرد سالمند وابسته است.
شناخت و عملکرد مقابله ای در صورت مشکوک شدن به بد رفتاری با فرد سالمند:

۱- در صورت شک به بد رفتاری با فرد سلامند مداخله کنید.

۲- به سالمندان و مراقبان آنها توجه کنید. در صورت علائم هشدار دهنده مانند طفره رفتن از انجام فعالیت های عادی، کبودی های بدون توجیه، یا حالت خشم در فرد مراقبت کننده هوشیار باشید.

۳- چنانچه فرد مراقبت کننده ای هستید که نگران ابراز رفتار خود می باشید، از گروه های حرفه ای کمک بگیرید یا با پزشک خودمشورت کنید.

– از دوستان و افراد خانواده خودکمک بگیرید.

– چنانچه احساس پریشانی یا افسردگی می کنید، به دنبال مشاوره یا نوع دیگری از کمک های حمایتی باشید.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید