جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغات

تست آنلاین کور رنگی

در این تست با استفاده از صفحات شبه همرنگ برای تشخیص توانایی چشم شما در تشخیص رنگ ها استفاده می شود.

جهت انجام تست کوررنگی به روش زیر عمل کنید:
۱) بر روی گزینه Start Test کلیک کنید.
۲) تست به صورت چهارگزینه ای انجام خواهد شد. در هر مرحله یک تصویر به شما نشان داده خواهد شد.
۳) گزینه صحیح را انتخاب کنید.