جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغات

تست آنلاین آستیگمات چشم

وضعیت آستیگمات (آستیگماتیسم) چشمان خود را تست کنید.

روش کار به چه صورت است؟
ابتدا یک چشم خود را بسته و با چشم دیگر به این خطوط نگاه کنید. حال همین کار را برای چشم دیگر انجام دهید.
اگر خطوط عکس روشن و تار می شوند، چشمان شما ممکن است دچار آستیگمات باشد.

astig