جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاترابطه سوزاندن کالری و آدامس جویدن

adams1

رابطه سوزاندن کالری و آدامس جویدن یک رابطه ای است که امروز می خواهیم در سایت پزشکین بررسی کنیم.

 

کاتلین ملانسون، پروفسور تغذیه در دانشگاه رهود ایسلند وضعیت داوطلبان بزرگسال شرکت کننده در پژوهش را در گروهی که آدامس بدون قند مصرف می‌کردند با گروهی که آدامس استفاده نمی‌کردند، مقایسه کردند.

این افراد برای انجام دو گروه آزمایش استاندارد به آزمایشگاه ملانسون آمده بودند. نتایج آزمایشات نشان داد: وقتی شرکت کنندگان مجموعا یک ساعت در هنگام صبح آدامس می‌جویدند در موقع ناهار ۶۷ کالری کمتر مصرف می‌کردند و بعد در طول روز نیز تمایل به مصرف کالری بیشتر نداشتند. هم چنین مردان شرکت کننده در آزمایش اظهار کردند که پس از جویدن آدامس به میزان قابل توجهی احساس گرسنگی در آنها کاهش پیدا می‌کرد.

ملانسون هم چنین متوجه شد؛ افرادی که قبل و بعد از خوردن غذا آدامس می‌جوند، به طور متوسط ۵ درصد بیشتر انرژی مصرف می‌کنند. بعلاوه کسانی که آدامس می‌جویدند اظهار داشتند که پس از این کار احساس انرژی بیشتری دارند.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید