جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتدارو آتروپین و موارد مصرف آن تا عوارض آن

10220

 

اطلاعات داروئی در این جا در مورد آتروپین و موارد مصرف و عوارض جانبی آن و این که این دارو با چه داروهای دیگر تداخل داروئی دارد .

موارد مصرف‌: آتروپین‌ در درمان‌ اسپاسم‌پیلور، اسپاسم‌ مجرای‌ گوارشی‌، همراه‌ بامرفین‌ در درمان‌ اختلالهای‌ اسپاسمی‌مجاری‌ صفراوی‌، در قولنج‌ کلیه‌، در درمان‌قاعدگی‌ دردناک‌ و شب‌ ادراری‌، برای‌کاهش‌ تنوس‌ عضلات‌ روده‌ بهنگام‌عکسبرداری‌، برای‌ کاهش‌ ترشحات‌ بزاق‌ وترشحات‌ دستگاه‌ تنفسی‌ پیش‌ از بیهوشی‌،برای‌ جلوگیری‌ از برادیکاردی‌ و ایست‌سینوسی‌ و کمی‌ فشار خون‌ ناشی‌ ازسوکسینیل‌ کولین‌، به‌عنوان‌ پادزهر دردرمان‌ مسمومیت‌ با مهارکننده‌های‌ کولین‌استراز از جمله‌ سموم‌ ارگانو فسفره‌،همراه‌ نئوستیگمین‌ یا پیریدوستیگمین‌ دررفع‌ آثار مسددهای‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌ و دربیماری‌ پارکینسون‌ مصرف‌ می‌شود.

مکانیسم‌ اثر: این‌ دارو اثر استیل‌ کولین‌ برگیرنده‌های‌ موسکارینی‌ را مهار می‌کند وبنابراین‌ می‌تواند روی‌ عضلات‌ صاف‌،گیرنده‌های‌ پس‌ عقده‌ای‌ میوکارد، گره‌سینوسی‌ و دهلیزی‌ و دهلیزی‌ ـ بطنی‌، غددمترشحه‌ برون‌ ریز، حرکت‌ دستگاه‌گوارش‌ و تنوس‌ میزنای‌ و مثانه‌ تاثیربگذارد. با همین‌ مکانیسم‌ به‌عنوان‌ پادزهربه‌کار می‌رود. اثر ضدسرگیجه‌ حقیقی‌ وپارکینسون‌ آن‌ نیز بدلیل‌ همین‌ اثر در مغزمی‌باشد. در مجموع‌، مقادیر کم‌ آتروپین‌موجب‌ مهار ترشحات‌ بزاق‌ و برونش‌ وتعریق‌ می‌شود در حالی‌ که‌ تجمع‌ داروموجب‌ گشاد شدن‌ مردمک‌ها و افزایش‌سرعت‌ ضربانات‌ قلب‌ می‌گردد.

فارماکوکینتیک‌: آتروپین‌ در کبد هیدرولیزآنزیمی‌ شد. و در تمام‌ بدن‌ انتشار می‌یابد وبراحتی‌ از سد خونی‌ ـ مغزی‌ عبور می‌کند.طول‌ مدت‌ اثر آن‌ بسیار کوتاه‌ است‌ و ۵۰درصد دارو از راه‌ کلیه‌ها دفع‌ می‌گردد.نیمه‌ عمر حذف‌ آتروپین‌ از بدن‌ ۲/۵ ساعت‌می‌باشد.

هشدارها:

۱ ـ نوزادان‌ و کودکان‌ به‌عوارضی‌ سمی‌ آتروپین‌ حساسترند.

۲ ـ به‌ دلیل‌ کاهش‌ عرق‌، دمای‌ بدن‌ افزایش‌می‌یابد.

۳ ـ احتمال‌ بروز هیجان‌ و تحریک‌پذیری‌در سالخوردگان‌ با مقادیر درمانی‌ وجوددارد.

۴ ـ در آریتمی‌ قلبی‌، نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌،فقدان‌ تنوس‌ دستگاه‌ گوارش‌، احتباس‌ادرار، بزرگ‌ شدن‌ پروستات‌، کولیت‌اولسراتیو، بارداری‌ و شیردهی‌ و گلوکوم‌با احتیاط مصرف‌ گردد.

۵ ـ آتروپین‌ از جفت‌ عبور کرد و در شیرنیز ترشح‌ می‌شود.

موارد منع‌ مصرف‌:

این‌ دارو در گلوکوم‌ بازاویه‌ بسته‌ نباید مصرف‌ شود.

عوارض‌ جانبی‌:

از عوارض‌ شایع‌ این‌ دارومی‌توان‌ از یبوست‌، خشکی‌ دهان‌، بینی‌، گلویا پوست‌ و اشکال‌ در بلع‌، گشاد شدن‌مردمک‌ها، برادیکاردی‌ و سپس‌ تاکیکاردی‌و کاهش‌ تعریق‌ نام‌ برد.

تداخل‌های‌ دارویی‌:

مصرف‌ همزمان‌این‌ دارو با گلوکوکورتیکوئیدها و هالوپریدول‌ می‌تواند فشار داخل‌ چشم‌ را افزایش‌ دهد. در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهای‌ آنتی‌هیستامین‌ و سایر داروهای‌ ضد موسکارینی‌،دیسوپیرامید، فنوتیازین‌ها وداروهای‌ ضد افسردگی‌ سه‌ حلقه‌ای‌ اثرات‌آنتی‌موسکارینی‌ تشدید می‌شود. درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضدمیاستنی‌ سبب‌ کاهش‌ هر چه‌ بیشتر تحرک‌روده‌ می‌شود.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌:

۱ ـ پس‌ از مصرف‌ دارواز رفتن‌ در محیطهای‌ گرم‌ و از پرداختن‌ به‌فعالیت‌ بدنی‌ شدید خودداری‌ گردد.

۲ ـ احتمال‌ ایجاد اختلال‌ دید یا حساسیت‌ به‌نور وجود دارد.

۳ ـ احتمال‌ بروز خشکی‌ دهان‌، بینی‌ یا گلووجود دارد.

۴ ـ تزریق‌ وریدی‌ آتروپین‌ باید به‌ آهستگی‌صورت‌ گیرد.

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد موسکارینی‌،مقدار ۰/۶ ـ ۰/۴ میلی‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌به‌صورت‌ عضلانی‌، وریدی‌ یا زیر جلدی‌تزریق‌ می‌گردد. به‌عنوان‌ ضد آریتمی‌

۱ ـ ۰/۴ میلی‌گرم‌ هر ۲ ـ ۱ ساعت‌، حداکثر تا۲ میلی‌گرم‌، تزریق‌ می‌شود.

برای‌ جلوگیری‌ از ترشح‌ بیش‌ از حدبزاق‌ مقدار ۰/۶ ـ ۰/۲ میلی‌گرم‌ هر ۱ ـ ۰/۵ساعت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحی‌، ۱/۲ ـ ۰/۶میلی‌گرم‌ به‌طور همزمان‌ با تزریق‌ ۲ ـ ۰/۵میلی‌گرم‌ نئوستیگمین‌ به‌صورت‌ وریدی‌ ودر مسمومیت‌ کورار برای‌ مهار کننده‌های‌کولین‌ استراز مقدار ۴ ـ ۲ میلی‌گرم‌ تزریق‌وریدی‌ می‌گردد. سپس‌ مقدار ۲ میلی‌گرم‌هر ۱۰ ـ ۵ دقیقه‌ تا زمان‌ برطرف‌ شدن‌علایم‌ موسکارینی‌ و یا بروز علایم‌مسمومیت‌ با آتروپین‌ تزریق‌ می‌گردد.

کودکان‌: مقدار ۰/۰۱mg/kg (حداکثر ۰/۴میلی‌گرم‌) هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ به‌عنوان‌ آنتی‌کولینرژیک‌ تجویز می‌گردد. به‌عنوان‌ ضدآریتمی‌ مقدار ۰/۰۳mg/kg ـ ۰/۰۱ تزریق‌وریدی‌ می‌شود. برای‌ جلوگیری‌ از ترشح‌بیش‌ از حد بزاق‌ و ترشحات‌ مجاری‌ تنفسی‌پیش‌ از بیهوشی‌ در کودکان‌ با وزن‌ ۳ تاکیلوگرم‌ بین‌ ۰/۶ ـ ۰/۱ میلی‌گرم‌ استفاده‌می‌شود. به‌عنوان‌ پادزهر مهارکننده‌های‌کولین‌ استراز مقدار اولیه‌ ۱ میلی‌گرم‌تزریق‌ وریدی‌ یا عضلانی‌ می‌شود و سپس‌مقادیر ۱ ـ ۰/۵ میلی‌گرم‌ هر ۱۰ ـ ۵ دقیقه‌تزریق‌ می‌شود.

 

پزشکین : دارو آتروپین و موارد مصرف آن تا عوارض آن

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید