جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتاگر دندان ضربه ببیند

 

  • برای معاینه کامل بافت سخت رادیو گرافی الزامی است ومی توان شکستگیهای ریشه وتاج زیر لثه ای ،جابجایی های دندانی ،شکستگی های استخوان یا اجسام خارجی را نشان داد . اگر چه خط شکستگی که در مسیر عرضی دندان باشد احتمالاً در رادیو گرافی دیده نمی شود .

لقی دندان بیش از یک میلی متر است ،دندان به ضربه حساس بوده وخونریزی از شیار لثه وجود دارد .در آسیب دیدگی بر اثر کوفتگی  تشخیص علائم بالینی دندان به ضربه حساس بوده ، در رادیوگرافی وسیع شدن فضای پریودنتال مشاهده می گردد وممکن است دندان به تست های حیاتی پاسخ دهد.

تاریخچه حادثه
زمان ، چگونگی ومحل حادثه مهم می باشند . چگونگی حادثه به دندانپزشک کمک می کند تا محل آسیب را مشخص کند . محل حادثه برای تعیین پیش آگهی اهمیت دارد . اهمیت پروفیلاکسی باکزاز براساس محل حادثه متفاوت است .

معاینات بالینی شکایات اصلی
اگر شکایت این است که دندانها با هم جفت نمی شود دندانپزشک باید به جابجایی احتمالی یا شکستگی استخوان مشکوک شود . دردی که فقط موقع تماس دندانها به هم ایجاد می شود نشانگر شکستگی یا جابجایی تاج ،ریشه یا استخوان می باشد .

معاینه نورولوژیک
حدود ارزیابی نورولوژیک اولیه برای بیمارانی که دچار آسیب دندانی ناشی از ضربه شده اند شامل :

۱. تنظیم تاریخچه پزشکی واطلاعات مربوط به حادثه
۲. تعیین فشار خون ونبض
۳. معاینه چشم وبررسی دوبینی وفعالیت مردمکها
۴. معاینه حساسیت پوست صورت ،پاراستزی وآناستزی
۵. پیگیری قطعی بیمار می باشد

معاینه خارج دهانی
دراین معاینه زخم های سر وگردن – انحراف کانتور استخوان – TMJوهمچنین قوس زایگوماتیک وزاویه ولبه فک پائین باستی بررسی شوند.

معاینات بافت سخت
فک پائین باید با قرار دادن انگشت اشاره روی پلن اکلوزال دندانهای خلفی وانگشت شست زیر فک پائین از نظر شکستگی بررسی شود. حرکت چند دندان با هم نشانه شکستگی آلوئولار است . لقی تاج باید از لقی دندان تشخیص داده شود . خونریزی در سالکوس لثه ای نشان دهنده دندان یا قطعه دندانی جابجا شده است . شکستگی تاج با اکسپوز جزئی پالپ با آغشته کردن قطعه ای پنبه به سالین وفشردن درناحیه مشکوک شناسایی می شود .

تست های الکترونیکی وحرارتی :
این تست ها درواقع عملکرد اعصاب دندان را نشان می دهند وقادر به تشخیص حضور یا فقدان جریان خون در دندان نیستند در ضمن ممکن است دندان ضربه دیده پاسخ منفی کاذب به این آمایشها دهد . نمی توان در دندانهایی که پاسخ منفی داده ند گفت که عصب آن مرده است چون ممکن است بعداً پاسخ دهند . نشان داده شده که حدود ۹ ماه طول می کشد که جریان خون عادی به عصب تاج دندان ضربه دیده برگردد . انتقال از پاسخ منفی به مثبت در آزمایش بعدی نشانه عصب سالم است وتداوم پاسخ منفی نشانه آسیب برگشت ناپذیر عصب است ولی قطعی نیست .

معاینات رادیوگرافی:
برای معاینه کامل بافت سخت رادیو گرافی الزامی است ومی توان شکستگیهای ریشه وتاج زیر لثه ای ،جابجایی های دندانی ،شکستگی های استخوان یا اجسام خارجی را نشان داد . اگر چه خط شکستگی که در مسیر عرضی دندان باشد احتمالاً در رادیو گرافی دیده نمی شود . همچنین خط مورب در جهت قدامی خلفی در فیلم قابل مشاهده نیست . رادیوگرافی بافت نرم با فیلم در اندازه نرمال که با کیلوولتاژ کاهش یافته گرفته شده باید وجود اجسام خارجی مثل تکه های دندان را نشان دهد . فیلم کامل دهانی زمانی که معاینه کننده به دنبال شکستگی استخوان یا وجود اجسام خارجی می باشد مکمل است.

دراین قسمت شما را با انواع آسیب های دندانی آشنا می کنیم که هر یک دارا یکسری درمان ها تشخیص هاو پی گیری هایی دارندعبارتند از:
۱- کوفتگی(صدمه به نسج نگهدارنده ، بدون لقی غیر عادی ویا جابه جایی دندان ولی با حساسیت واضح به ضربه )
۲- لقی(صدمه نسج نگهدارنده دندان با لقی غیر عادی ولی بدون جابجایی با حساسیت واضح به ضربه)
۳- لقی طرفی (جابه جایی دندان در جهت غیر از محور طولی همراه یا بدون شکسنگی استخوان دندان )
۴- بیرون زدگی (جابه جایی دندان به طرف خارج از حفره )
۵- جابه جایی دندان به داخل استخوان فک همراه با خرد شدن یا شکستگی استخوان فک شامل ۲دسته هستند :
۱-ریشه باز  ۲- ریشه بسته

۶- بیرون افتادن کامل دندان از حفره عبارتند از:
۱- ریشه باز  ۲- ریشه بسته

۷-  ترک مینایی

۸-  شکستگی تاج بدون درگیری عصب عبارتند از:
۱- شکستگی مینا     ۲- شکستگی مینا وعاج

۹- شکستگی تاج همراه با درگیری عصب که شامل ۲دسته است :
۱- ریشه باز ۲- ریشه بسته

ریشه باز،  شامل ۲دسته می شود :
۱- شکستگی تاج همراه با درگیری عصب در دندانهای زنده ۲- شکستگی تاج همراه با درگیری عصب در دندانهایی باعصب غیر زنده

۱۰- شکستگی تاج – ریشه بدون درگیری عصب (شکستگی تاج – ریشه شامل شکستگی مینا ،عاج وسمان است )
۱۱- شکستگی ریشه (شکستگی های ریشه ،عاج ،سمنتوم وپالپ را دربرمی گیرد وبه سه دسته ۳/۱ کرونالی،۳/۱ میانی و ۳/۱ اپیکالی دسته بندی می شوند .

درمطالب دیگر درمورد درمان وپی گیری هر یک از این آسیبها مطلبی برای آگاهی شما ارائه میدهیم.

 

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید


بهترین کانال « پزشکی و زیبایی » مطالب داغ