جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتاهمیت شیوه زندگی در کاهش وزن

1

 

اگر چه شرکت در تمرینات منظم بهترین شیوه برای کاهش وزن و اجتناب از پیامدهای چاقی است اما بیشتر افراد چاق از آن اجتناب می ورزند. محققان منافع بسیاری را از تشویق افراد کاملا بی تحرک به تحرک نسبی گزارش کرده اند. تحریک افرادی بی تحرک به تغییر در شیوه زندگی احتمالا آنها را در راه انتخاب فعالیت های مورد علاقه و قابل اجرا جهت کنترل وزن راحت می گذارد. این خود زمینه ای در پیگیری بیشتر فعالیت توسط آنها خواهد شد. در یکی از تحقیقات که تغییر در شیوه زندگی به مدت دو سال انجام گرفت در آزمودنی ها پیشرفت هایی در فشار خون، آمادگی جسمانی و انرژی مصرفی ایجاد شد.
در تحقیق دیگری همراه با رژیم غذایی کم کالری که خود فرد انتخاب می کرد و ۳۰ دقیقه فعالیت متوسط روزانه انجام گرفت و این گروه با گروهی که ورزش هوازی منظم و معینی را انجام می دادند مقایسه شده اند که در گروه تعدیل شیوه زندگی درصد چربی، سطح چربی خون به همان اندازه گروه تمرین هوازی کاهش نشان داد و وزن آنها هم تقریبا برابر با گروه تمرینی کاهش یافت. یکی از مشکلات در توصیه تغییر شیوه زندگی آن است که بیماران چاق فکر می کنند باید حتما در یک دوره معین تمرینات سنگین شرکت کنند تا از فواید آن بهره گیرند. البته درست است که تمرینات منظم می تواند موجب کاهش خطر بسیاری از بیماری ها مثل دیابت نوع ۲ شود. اما تغییرات فیزیولوژیکی همراه با فعالیت های روزمره ی ناشی از تغییر در شیوه زندگی نیز تاثیراتی تقریبا همانند برنامه های ورزشی هوازی دارند.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید