جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتآنچه در مورد افسردگی دوقلوهای همسان نمیدانید

Photo

 

پس از انجام مطالعات زیاد روی افسردگی دوقلوها به این نتیجه رسیده اند محققان که افسردگی روی دوقلوهای همسان به یک شکل بروز می کند بخوانید جزئیات بیشتر  را در ادامه مطلب ..

نوع دوم مطالعه با بررسی دوقلوهای همسان انجام می شود دوقلوهای همسان دارای ژن های یکسانی هستند چنانچه ژن ها در ایجاد افسردگی نقش داشته باشند در این صورت انتظار می رود که دوقلوهای همسان به لحاظ ابتلا به افسردگی سابقه یکسانی داشته باشند. وقتی از روش بررسی دوقلوهای همسان استفاده می شود یک بار دیگر روشن می گردد که ژن ها در ایجاد افسردگی نقش دارند.
با وجود این چنانچه علت های افسردگی را به صورت یک کیک در نظر بگیریم ژن ها صرفا یک سوم ای کیک را تشکیل می دهند. دو سوم دیگر آن متشکل از عواملی است که دانشمندان آنها را تاثیرات یکسان نبودن محیط می نامند منظوراز این تاثیرات رویدادهایی است که فقط برای یکی از آنها اتفاق می افتد نه برای دیگری. این گونه حوادث علت افسردگی در دوقلوهای همسان را بیشتر از یکسان بودن ژن های آنها توضیح می دهند.

بعضی از این حوادث غیر یکسان ممکن است در گذشته این دوقلوها اتفاق افتاده باشد. مثلا ممکن است یکی از آنها مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشد اما دیگری خیر. عوامل محیطی غیر یکسانی که در گذشته دوقلوهای همسان رخ داده اند یک سوم دیگر از علت های افسردگی در آنها را تشکیل می دهند و سرانجام آن که بعضی از رویدادهای غیر مشترک که درست پیش از آغاز وهله افسردگی اتفاق افتاده اند آخرین یک سوم کیک افسردگی را تشکیل می دهند. تقریبا همیشه دوره های خاص افسردگی متعاقب یک حادثه استرس زای بسیار شدید در زندگی یا یک مشکل شدید ومداوم رخ می دهند. برای بیشتر مردم عوامل استرس زای شدید در زندگی خطر ژنتیکی ابتلا به افسردگی را به فعلیت در می آورند. برای مثال ممکن است برای یکی از دوقلوهای همسان مسئله طلاق پیش بیاید اما برای دیگری خیر

 

پزشکین : آنچه در مورد افسردگی دوقلوهای همسان نمیدانید

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید