اثرات مثبت تصاویر روی پاکت سیگار در اراده ترک آن

سیگار یک نوع دخانیات پرخطر هست که در جامعه امروزی مصرف کننده زیادی دارد و طبق آمار افراد در سن های خیلی پایین آن را شروع به مصرف می کنند گفته ها درباره عواقب مصرف و کشیدن سیگار و توتون هیچ اثری نداشت تا این که تصاویری از عوارض مصرف آن روی پاکت متخصصان گرافیکی پیاده کردن در این مطلب می خواهیم اثرات مثبت تصاویر روی پاکت سیگار در اراده ترک آن را بیان کنیم .