مرور: عوامل ریفلاكس

0 رفلاكس مری چیست

بسیاری از بیماران مبتلا به اسكلرودرمی دچار بیماری ریفلاكس و عوارض آن هستند. فیبروز عضلات صاف در این بیماری…