مرور: علائم تب مالت

0 بیماری تب مالت

تب مالت نوعي بيماري است كه از عفونت باكترياي از دام‌ها مثل (گوسفند، خوك و گاو) به انسان سرايت مي‌كند.…