مرور: درماتیت سبوره چیست

0 درماتیت سبوره

درماتیت سبوره نوعی اگزمای مزمن خفیف است که بیشتر پوست مناطق دارای تولید سبوم بالا و چین‌های بزرگ پوستی را…