کورتاژ

آنچه درباره کورتاژ نمیدانید

در برخی بارداری های ناقص و یا به دلایل سقط به هر دلیل خانم باردار باید کورتاژ شود در این جا متخصصان زنان آنچه درباره کورتاژ نمیدانید را در اختیار شما می گذارند .