کنگرفرنگی را ستاره ی لاغری و دفع توکسین های بدن می دانند