کاهش درد سیاتیک

درمان کمر درد با ماساژ پا

کمردرد به علت های گوناگون بروز می کند گاهی نشستن اشتباه ، یا خم شدن و برداشتن چیز سنگین در این جا راهی برای تسکین درد کمر را بیان می کنیم همراه ما باشید با درمان درمان کمر درد با ماساژ پا .