ژل شست و شوی واژن استفاده کنیم؟

ژل شست و شوی واژن

ژل های شستشوی واژن جهت شستشوی ناحیه خارجی دستگاه تناسلی بانوان تهیه و فرموله شده است. بسیاری معتقدند استفاده از…