پیشگیری از مشکلات تیروئیدی با رژیم غذایی مدیترانه ای