پیشگیری از بیماری‌ هوچکین‌

0

درباره بیماری‌ هوچکین‌

بیماری‌ هوچكین‌ عبارت‌ است‌ از سرطانی‌ شدن‌ قسمت‌ مركزی‌ گره‌های‌ لنفاوی‌. این‌ بیماری‌ در واقع‌ یك‌ نوع‌ لنفوم‌ است‌. این‌…