نحوه مراقبت از پوست دارای جوش

خانم هایی که پوست صورت شما جوش دارد در این جا گفته های طب سنتی را درباره نحوه مراقبت از پوست دارای جوش بیان می کنیم و با آشنایی با این نوع مراقبت ها بتواند راهی برای درمان جوش باشد .