پاکسازی

لایه برداری پوست

به فرآیندی که سلول‌های مرده از روی سطح پوست برداشته می‌شوند را «لایه‌برداری» می‌گویند. اگر قصد دارید لایه برداری انجام…