ویتامین B2

0

فواید خوردن قارچ خام

کارشناسان با بررسی برروی ترکیبات تشکیل دهنده قارچ ها دریافتند اثر ضد سرطانی وضدعفونی کنندگی قارچ مانند اثر کپسایسین درفلفل…