با ویتامین C آهن جذب کنید

آهن یکی از اجزای تشکیل دهنده خون می باشد که کمبود و یا زیاده بودن آن برای بدن خطرناک و دارای عوارضی می باشد در این جا می خواهیم روش جذب آهن به بدن را تاحد نرمال بیان کنیم ، با ویتامین C آهن جذب کنید .