مفصل ران

روماتیسم مفصل ران از علائم تا نحوه تشخیص آن

یکی از مشکلات استخوانی بیماری روماتیسمی می باشد در این مطلب اطلاعات پزشکی درباره روماتیسم مفصل ران از علائم تا نحوه تشخیص آن را بیان می کنیم .

روماتیسم می تواند لگن یا مفصل ران را هم درگیر کند. دو بیماری روماتیسمی مهم که می توانند در مفصل ران در ناحیه لگن ایجاد التهاب کنند عبارتند از آرتریت روماتوئید یا ر