مصرف خیارشور همراه با غذا باعث ساییدگی دندان ها می شود