مشکلات گوارشی

0

نفخ شکم دارم

در زمان غذا خوردن کاملاً راحت باشید و از میز کار خود فاصله بگیرید.  وقتی در حال راه رفتن…

1 2