مشکلات تمرکز و توجه

رابطه مشکلات روحی با تومور مغز

محققان و روانپزشکان به این نتیجه رسیده اند که مشکلات روحی و روانی گاهی می تواند منشا تومور مغزی باشد در این جا گفته های آنان را درباره رابطه مشکلات روحی با تومور مغز و علائم تومور مغزی بیان می کنیم .