مرور: مسموم شدن

0

این غذاها را دوبار گرم نکنید

متخصصان تغذیه بیان کرده اند که برخی غذاها را نباید دوبار گرم کنیم زیرا باعث ایجاد مسمومیت غذایی می شود در این جا شما را آشنا می کنیم با این غذاها را دوبار گرم نکنید .

0

درمان مسمومیت غذایی

مصرف مواد غذایی فاسد یا آلوده، سبب ایجاد مسمومیت غذایی می شود، بیشترین مسمومیت ها بوسیله میکروب استافیلوککاس یا ای.کولی…