ماساژ پوست

جوانسازی پوست و این عوارض

محققان به تحقیقاتی برروی افرادی که جوانسازی پوست انجام داده اند کردند و به نتیجه رسیده اند که عوارضی در پی دارد این جوانسازی پوست که در ادامه مطلب بیان می کنیم .