قرض های ضد بارداری

0

باورهای اشتباه درباره قرص های ضد بارداری

خیلی از خانم ها از خوردن قرص های ضد بارداری امتناع می کنند و می گویند این قرص ها داری عوارضی جبران ناپذیر است در این جا پس از انجام تحقیقات زیاد محققان باورهای اشتباه درباره قرص های ضد بارداری را بیان کرده اند .