قرص هیپوگلیسمی

کاهش قند خون

کاهش قند خون یا هیپو گلیسمی چیست ؟ هیپوگلیسمی که قند خون پایین نیز نامیده می شود زمانی روی می…