قرص برای تب مالت

0

بیماری تب مالت

تب مالت نوعی بیماری است که از عفونت باکتریای از دام‌ها مثل (گوسفند، خوک و گاو) به انسان سرایت می‌کند.…