مرور: قرص برای تب مالت

0

بیماری تب مالت

تب مالت نوعي بيماري است كه از عفونت باكترياي از دام‌ها مثل (گوسفند، خوك و گاو) به انسان سرايت مي‌كند.…