مرور: فایده ژل شست و شوی واژن

0

ژل شست و شوی واژن

ژل های شستشوی واژن جهت شستشوی ناحیه خارجی دستگاه تناسلی بانوان تهیه و فرموله شده است. بسیاری معتقدند استفاده از…