غذا خوردن کودک

ایجاد میل به غذا خوردن در کودکان

تغذیه و خورد و خوراک در کودکان امروزه یک معضل شده است زیرا کودکان هر نوع غذایی را نمی خورند و خیلی کودکان میل و اشتها به خوردن غذا ندارند در این مطلب علاوه برای تنظیم برنامه غذایی کودکان بیان می کنیم که چگونه ایجاد میل به غذا خوردن در کودکان را بوجود بیاوریم .