عکس از نان کرپ

0

طرز تهیه کرپ

کرپ در حقیقت یک مدل نان نازک است که میتوان انواع خوراکی را در آن پیچید و میل کرد.این نان…