عوارض ایبوپروفن

قرص ایبوپروفن

Ibuprofen یادآوری: پزشک معالج این دارو را براساس نوع بیماری و وضعیت خاص شما تجویز نموده است، لذا به توصیه…