علت سوزش در پاها

علت سوزش کف پا

 دکتر حمیدرضا قلیانچی لنگرودی گفت: احساس سوزش در پاهای شما ممکن است به علت آسیب اعصاب پا‌ها بوده که به…