علت ایجاد میگرن

این سردردها را جدی بگیرید

خیلی ها در مقابل سردردها سهل انگاری می کنند و با خوردن مسکن آن را آرام می کنند در این جا بیان می کنیم این سردردها را جدی بگیرید و این ها خود یک علامت هشدار می باشد .