علایم سینوزیت چیست؟

بیماری سینوزیت

زمستان مجددا از راه  رسید و فصل بیماری‌های ویروسی منتقل شونده از راه تنفس نیز آغاز گردید و  اکنون هزاران…