معرفی روغن های ضد سرطانی

امروزه با صنعتی شدن اکثر مواد غذایی ، تحقیقات نشان داده که اکثر آنان باعث بروز برخی بیماری ها می شوند به خصوص انواع روغنی که این روزها در بازار زیاد است و یکی از مواد اولیه پخت هر غذایی می باشد در این جا به معرفی روغن های ضد سرطانی می پردازیم .