شکستگي در ستون فقرات

0

پوکی استخوان با این سه نشانه

استخوان وقتی ضعیف و خوب تقویت نشود بیمار می شود و به این بیماری پوکی استخوان می گویند در این جا می خواهیم درباره پوکی استخوان با این سه نشانه اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم .