اثرات تماشای زیاد تلویزیون در جوانی بر کندی حافظه در پیری

قابل توجه جوانانی که بیشتر وقت خود را جلو تلویزیون میگذرانند ، در این جا اثرات تماشای زیاد تلویزیون در جوانی بر کندی حافظه در پیری را بیان می کنیم .

تحقیق جدید بیان می‌کند، جوانانی که مدت بسیار زیادی به تماشای تلویزیون می‌پردازند و وقت خود را بیشتر از باشگاه روی کاناپه سپری می‌کنند ممکن است تاوان این

ایجاد میل به غذا خوردن در کودکان

تغذیه و خورد و خوراک در کودکان امروزه یک معضل شده است زیرا کودکان هر نوع غذایی را نمی خورند و خیلی کودکان میل و اشتها به خوردن غذا ندارند در این مطلب علاوه برای تنظیم برنامه غذایی کودکان بیان می کنیم که چگونه ایجاد میل به غذا خوردن در کودکان را بوجود بیاوریم .