سلامت کودک

اثرات سن مادر بر هوش کودک

محققان به این نتیجه رسیده اند که سن بارداری بر هوش کودکان اثرات زیادی دارد در این مطلب به بیان توضیحات بیشتر درباره سن بارداری و هوش کودک را در اختیار شما می گذاریم .