زیاد کردن میل جنسی شوهر

کم شدن میل جنسی مرد

نتایج مطالعات محققان امریکایی نشان داد زمانی که زنی گریه می‌کند، مواد شیمیایی موجود در اشک، پیام‌هایی را ارسال می‌کند…