ریفلاكس

رفلاکس مری چیست

بسیاری از بیماران مبتلا به اسکلرودرمی دچار بیماری ریفلاکس و عوارض آن هستند. فیبروز عضلات صاف در این بیماری…